Kalkyleverktøy

Gjennom samarbeidet med Norges Bandyforbund og Norges Skøyteforbund har Norconsult utviklet et kalkyleverktøy for tidligfase-kalkyler av komplette utendørs kunstisanlegg. Kalkyleverktøyet kan leses ned på egen link. Man må ha Microsoft Excel for å benytte kalkyleverktøyet.
 
Nødvendige anleggsdata legges inn i modellen, og datagrunnlaget sendes over til Norconsult hvor det kvalitetssikres og en kostnadskalkyle vil bli returnert i løpet av 5-7 arbeidsdager.
Kalkyleverktøy
Klikk på bildet for å laste ned verktøyet.