Kunstisanlegg for skøyter

Hockeyspillere
Dette nettstedet skal gi noen gode råd på veien til realiseringen av en kunstisbane. Lykke til med planene!

Utendørs eller innendørs
Når regnet pisker og isen smelter under skøyteeggen, kan man fort ønske seg innendørs. Innendørsanlegg gir naturlig nok langt bedre komfort for brukerne, og det er mulig å bygge anlegg med lavere energiforbruk enn for et utendørsanlegg.

Fordeler med et utendørsanlegg:
 • Et utendørsanlegg gir 5-10 ganger så stor isflate for samme kostnad.
 • Muligheten for uorganisert bruk er langt større på en utendørsbane, innendørs vil normalt organisert bruk legge et langt større beslag på brukstimene, spesielt på mindre flater som hockeyhaller.
 • Et utendørsanlegg gir et høyere energiforbruk, men også langt større muligheter for utnyttelse og salg av overskuddsvarme.
 • En utendørsbane kan når den er bygget for det, benyttes som en solfanger utenom issesongen.
 • Det ligger i nordmenns folkesjel å oppleve vinteraktiviteter utendørs.

Bygging av utendørs kunstisbaner

Når det gjelder planlegging av en bane, kan følgende punkter være greie å ha i bakhodet:

 • Plassering – fortrinnsvis på et plant område, helst i forbindelse med et eksisterende idrettsanlegg. Plassering på et området skjermet for vind er en stor fordel. Grunnforholdene må alltid vurderes i ethvert prosjekt.
Unge som spiller bandy
 • Nærhet til andre anlegg som skoler, svømmebasseng/idrettshaller m.m. kan muliggjøre utnyttelse av overskuddsvarme.
 • Aktivt skøytemiljø (bandy og/eller hurtigløp) er stor fordel, og bør engasjeres i arbeidet med realisering av banen
 • Kombinasjonsbruk sommer/vinter viktig, for eksempel kan det etableres et kunstgressdekke på toppen som muliggjør ballidretter utenom issesongen.
 • Teknisk bygg vil kreve minst 250-300 m² for kuldeanlegg, isprepareringsmaskiner og annet utstyr (avhengig av banestørrelsen).
 • Baner utformet som rektangel gir større bruksmuligheter enn runde baner.
 • Det er viktig å sette av plass for snø- og isdeponi.
 • Driftsfasen er svært viktig for et vellykket anlegg. Personell med interesse for drift av isanlegg er en forutsetning sammen med gode driftsrutiner og anlegg som er enkle å drifte.