Om Kunstisbane.no

Kunstisbane.no er etablert av Norconsult AS i samarbeid med Norges Bandyforbund og Norges Skøyteforbund.

Ansvarlig for innhold på nettstedet er
siv.ing. Vidar Havellen (tlf. 45 40 48 77)
i Norconsult AS.

Kunstisanlegg for skøyter
Kunstisanlegg er kompliserte tekniske anlegg med strenge krav til prosjektering og utførelse. Anleggene vil være dyre i drift hvis det ikke gjøres tiltak for å redusere eller gjenvinne varmeoverskuddet i anlegget. Hvis anleggseier ikke skal brekke ryggen økonomisk i ettertid, er det derfor svært viktig å velge løsninger som man kan leve med i ettertid.

Norconsult har mange års erfaring i utvikling og prosjektering av komplette anlegg for kunstis, innendørs og utendørs. Vi har erfaring med alle typer banedekke og overbygginger, fra fjellhaller til utendørs anlegg.

Norconsult har gjennom en rekke prosjekter utviklet analysemodeller for nøyaktig dimensjonering av kunstisanlegget og beregninger av energiforbruket til drift av banen. Det tas i disse beregningene hensyn til det lokale klimaet. Dette kan videre benyttes til beregninger av varmegjenvinningspotensialet. Ved hjelp av en nøye tilpasset varmepumpe kan varmeoverskuddet utnyttes til oppvarming av bygninger og anlegg i nærområdet til kunstisanlegget.

Norconsult har også ekspertise på prosjektering av kunstfrosne skiløyper og tunneler for ski og skøyter

Referanseanlegg

Sørmarka Arena
Innendørs kunstisanlegg med 400 m hurtigløp, ishockey/kunstløpflate og curlingbaner. 9.400 m² isflate.

Arendal og omegn kunstisbane
400 m hurtigløp. Bandyflate.

Marienlyst kunstisbane
400 m hurtigløp. Bandyflate. 12.000 m² isflate.

Frogner stadion
400 m hurtigløp. Bandyflate.

Atlanten kunstisbane
400 m hurtigløp. Bandyflate.

Jevnaker kunstisbane
400 m hurtigløp. Bandyflate.