Om kunstisbaner

Kunstisbaner og teknikk – en termisk utfordring!

Utendørs kunstisbaner er en termisk utfordring. Ønsket er å holde perfekt is under nær sagt alle klimaforhold til et minimum energiforbruk. Sol, vind, utetemperatur og regn er ytre påkjenninger som gir økt energiforbruk.
 
Prinsippfigur

Samtidig må banedekket bygges så det mest mulig effektivt overfører varmen fra overflaten og inn i kulderørene. Derfra fjernes varmen via et kuldeanlegg. Denne varmen kan utnyttes hvis den oppgraderes til et høyere temperaturnivå, eller den kan glede stedets kråker. Betydelige energimengder kan gjenvinnes på et riktig konstruert anlegg.
 
En kunstisbane på 10.000 m² har banerør med en samlet lengde på 10 mil! Dette er nødvendig for å holde is under de variable vintrene som opptrer nå for tiden. Lake (ofte kalsiumkloridsalt) sirkulerer i banerørene med en temperatur på rundt -10°C. Men temperaturen er avhengig av oppbyggingen av banedekket. Stor overdekning med isolerende sjikt fører til at laketemperaturen må senkes, noe som både medfører økte investeringer i et større kuldeanlegg og høyere driftskostnader. Riktig dimensjonering av banedekket er alfa og omega – både med hensyn til idrettsutøverne slik at optimale forhold kan oppnås og med hensyn til investeringer og energibruk. Norconsult gjennomfører termisk analyser for å beregne varmemotstanden i ulike dekker.

For å beregne energiforbruk til drift av utendørs kunstisbaner har Norconsult, som det eneste miljøet i landet, utviklet et eget analyseverktøy for å beregne energiforbruk over året. Det tas hensyn til stedets lokale klima, og man kan også få beregnet hvor mye energi som kan gjenvinnes. Dette er viktig for å sikre et troverdig beslutningsgrunnlag. Månedlige energibudsjetter blir utarbeidet. Modellen tar hensyn til ønskede driftstider og varmeoverføring til et fjernvarmenett. Det er også mulig å beregne varmeutnyttelsen utenom issesongen – banen kan fint fungere som en solfanger hele året så fremt den konstrueres for dette!