Banemål

Anbefalte banestørrelser
For større utendørsanlegg anbefales bygging av rektangulære flater som gir større bruksfleksibilitet. Islagt bredde bør være minimum 68 m for å gi plass til hurtigløp samt tilstrekkelig sikkerhetssone for bandy. En økning av lengden til 126 m gir plass til 285 m hurtigløp som er en god treningsbane for skøyteløp. En ytterligere økning til 147 m gir plass til 333 m hurtigløp, som er velegnet til konkurranser for juniorer. Det samme arealet gir også plass til 3 stk 40×60 m 7-er baner for fotball om sommeren eller bandy om vinteren.
Et fullt rektangel på 68×180 m gir store bruksfleksibilitet og muligheter for uorganisert idrett i stor grad. Det er mulig å seksjonere banen slik at bandy, evt. hockey og frilek kan foregå samtidig.
Banetype Yttermål Islagt areal
Lengde Bredde
400 hurtigløpsbane 180 66 4762
Bandybane 108 64 6912
285 m hurtigløp, rektangulær 126 68 8122
333 m hurtigløp, rektangulær 147 68 9996
400 m hurtigløp, rektangulær 180 68 12240

Størrelse på isbaner
Hurtigløpsbane med hel frossen flate. 12.240 m² islagt areal.